Đền Tam Giang

pttxtdl@gmail.com
0915 165 136

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Chụp ảnh

Mô tả

Đền Tam Giang thuộc địa phận phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, thờ Cao quan Đại Vương, huý là Thổ Lệnh và Thạch Khanh các ngài đã có công chu du thiên hạ tìm phương thuốc quý chữa trị tật bệnh cho muôn dân, khi mất lại rất linh ứng giúp cho các tướng lĩnh đánh giặc ngoại xâm giữ nước. Đền Tam Giang còn thờ Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật - danh tướng thời Trần đã từng đóng đồn và luyện thủy quân ở ngã ba Bạch Hạc để đánh quân Nguyên đầu năm 1258.

Trong đền Tam Giang còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật như: chuông đồng “Thông Thánh Quán chung ký” - niên đại Minh Mệnh năm thứ 11 (1830); Thác bản chuông “Phụng Thái Thanh Từ” - niên đại Gia Long năm thứ 17 (1808), “Thông Thánh Quán” - niên đại Đại Khánh thứ 8 (1321), đời vua Trần Minh Tông.

Những điểm lân cận

Bản đồ