Nhà Nghỉ Số 0

64 Hai Bà Trưng, Long Châu Sa, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
pttxtdl@gmail.com
+84 210 6277 800

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ