Nhà nghỉ Hoa Ly

Unnamed Road, Ph. Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
pttxtdl@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ