Nhà Nghỉ Thanh Nhàn

Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
pttxtdl@gmail.com
+84 97 966 42 37

Dịch vụ

Mô tả

nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ