Nhà Nghỉ Vạn Tuế

Tân Thuận, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
pttxtdl@gmail.com
+84 98 300 69 45

Dịch vụ

Mô tả

nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ