Nam Anh Hotel

37 Tân Thuận, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
pttxtdl@gmail.com
+84 98 866 33 00

Dịch vụ

Mô tả

Hotel

Những điểm lân cận

Bản đồ