Khách sạn Rosy Việt Trì

pttxtdl@gmail.com
+84 98 783 95 55

Dịch vụ

Mô tả

khách sạn

Những điểm lân cận

Bản đồ