Khách sạn Rosy Việt Trì

Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
pttxtdl@gmail.com
+84 98 783 95 55

Dịch vụ

Mô tả

khách sạn

Những điểm lân cận

Bản đồ