Nhà Nghỉ Hải Long

Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
pttxtdl@gmail.com
+84 98 225 40 96

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ