Nhà Nghỉ Quốc Hoàn

Đường Hùng Vương, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
pttxtdl@gmail.com
+84 97 547 81 25

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ