Nhà Nghỉ Yến Anh

28 khu Đồng gia - Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
pttxtdl@gmail.com
+84 94 708 89 89

Dịch vụ

Mô tả

nhà nghỉ

Những điểm lân cận

Bản đồ