G100 Chicken

Số 01 Đường Ngô Gia Tự
haiquan2512@gmail.com
034 590 4444

Dịch vụ

Mô tả

nhà hàng

Những điểm lân cận

Bản đồ