Bầu pizza Việt Trì

Số 360, 362, đường Quang Trung,
pttxtdl@gmail.com
0914307888

Dịch vụ

Mô tả

pizza

Những điểm lân cận

Bản đồ