Bánh cuốn Bà Xuyến

Số 24, phố Hà Chương
chulamson@gmail.com
0856573666

Dịch vụ

Truy cập internet miễn phí

Truy cập internet miễn phí

Bãi đậu xe miễn phí

Bãi đậu xe miễn phí

Mô tả

BÁNH CUỐN BÀ XUYẾN

Số 24, phố Hà Chương, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì

Mobile: 0856 573 666

Những điểm lân cận

Bản đồ