Lễ hội đền Tiên

Đường Lạc Long Quân
pttxtdl@gmail.com
0976 156 879

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Chụp ảnh

Mô tả

Đền Tiên thờ Mẫu Thần Long Hồng Đăng Ngàn. Tương truyền, bà là mẹ của đức Lạc Long Quân, vợ của vua Kinh Dương Vương. Thuở sinh thời, bà dạy dân làm nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa, dân gọi bà là Bà Chúa Tằm. Tri ân công đức của bà, sau khi bà mất, nhân dân địa phương lập đền thờ phụng, tuần tiết hương khói cho đến ngày nay.
Ngoài chính tiệc vào Ngày Mẫu hóa,  ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch. Hàng năm, đền Tiên có các kỳ tiệc lệ: Lễ đầu xuân từ ngày mùng 3 đến ngày 15 tháng Giêng, Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch - Ngày Mẫu sinh. Bên cạnh đó các ngày trong năm - xuân thu nhị kỳ, lễ kỳ xuân mùng 1 tháng 2; lễ cầu an, lễ hạ điền, lễ thượng điền, lễ cầu mưa,…hàng năm đều có dâng hương, tế lễ theo nghi thức truyền thống của địa phương. 

Những điểm lân cận

Bản đồ